Posts tagged: Microsoft Certifed Technology Specialist

สอบ Certificate ตอน MCTS (Microsoft Certified Technology Specialist)

วันนี้แวะมาอัปบล๊อคต่อเรื่อง Certificate กันเลยนะครับ

สำหรับวันนี้ขอนำเสนอ Certificate จาก Microsoft นะครับ

.

MCTS หรือ Microsoft Certified Technology Specialist เป็น Certificate ยุคใหม่จาก Microsoft

MCTS เป็น Certificate ที่สอบข้อสอบเพียงวิชาเดียวก็จะได้มาครับ จุดประสงค์ของ Certificate ตัวนี้คือ เป็นใบรับรองความสามารถให้กับผู้ที่สอบได้ว่ามีความรู้ความสามารถในด้านนั้นๆจริงๆ

ตัวอย่างของ MCTS

MCTS: Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2006, Configuration เป็นใบรับรองว่าผู้ที่สอบได้สามารถจะปรับแต่งตัว ISA Server 2006 ได้

MCTS: Exchange Server 2007, Configuring เป็นใบรับรองว่าผู้ที่สอบได้สามารถจะปรับแต่งตัว Exchange Server 2007 ได้

MCTS: Windows Server 2008 Active Directory Configuration เป็นใบรับรองว่าผู้ที่สอบได้สามารถจะปรับแต่ง Windows Server 2008 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ Active Directory ได้

MCTS: Windows Server 2008 Network Infrastructure Configuration เป็นใบรับรองว่าผู้ที่สอบได้สามารถจะปรับแต่ง Windows Server 2008 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ Network ได้

.

.

MCTS แม้ว่าจะเป็น Certificate ที่สอบเพียงวิชาเดียวก็ได้มาแล้ว แต่ก็ใช่ว่าจะด้อยกว่าตัว MCITP ที่ต้องสอบหลายวิชานะครับ เพราะในบาง Product มีข้อสอบเพียงระดับ MCTS เท่านั้น ดังนั้นผู้ที่สอบได้ MCTS ก็อาจจะถือได้ว่าได้รับการรับรองขั้นสูงสุดใน Product นั้นๆเหมือนกันครับ

สำหรับวันนี้ขอตัวก่อนนะครับ เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับ

MCITP, MCTS ใบ Certificate ยุคใหม่ของ Microsoft

วันนี้ขอมาอัปเดตเรื่อง Certificate ใหม่ของทาง Microsoft ซักนิดนะครับ

(จริงๆเก่าพอสมควร แต่หลายท่านยังสับสนอยู่ เพราะเยอะเหลือเกินสำหรับเจ้านี้)

ในยุคของ Windows Server 2000, 2003  Exchange Server 2000, 2003 หรือ ISA 2004 ยุดนั้น Certificate ของทาง Microsoft จะแบ่งออกเป็น 3 ระดับใหญ่ๆ (เฉพาะด้าน Server) คือ

  1. MCP (Microsoft Certified Professional) เป็นใบ Certifcate ที่ผู้สอบจะได้รับทันทีที่สอบได้วิชาใดวิชาหนึ่งของ Microsoft
  2. MCSA (Microsoft Certified Administrator) เป็นระดับที่สูงขึ้นมาอีกระดับ สำหรับวงการ Server จะมีด้าน Messaging และ Security จำนวนวิชาที่จำเป็นต้องผ่านจะประมาณ 4-5 วิชา จะครอบคลุมทั้ง Windows Server, Exchange Server หรือ Windows Client
  3. MCSE (Microsoft Certified Engineer) อันนี้จะเป็นระดับสูงสุดในขณะนั้น มีด้าน Messaging และ Security เหมือน MCSA วิชาที่สอบจะประมาณ 6-7 วิชา ครอบคลุมทั้ง Windows Server, Exchange Server หรือ Windows Client

แต่ในยุคของ Windows Server 2008, Exchange 2007, 2010 หรือ ISA 2006 ระบบ Certificate จะแตกต่างออกไป การสอบจะแยกไปเป็นแบบเฉพาะอย่าง เช่น Exchange ก็จะมี Certificate ของ Exchange แยกออกไปเลย Certificate ในเวอร์ชันนี้จะมี 2 แบบ คือ

  1. MCTS (Microsoft Certified Technology Specialist) Certificate ในระดับนี้จะสอบแค่วิชาเดียวแล้วก็จะได้มาเลย ในบาง Product เช่น ISA 2006 ก็จะมีให้สอบแค่ MCTS เท่านั้น นั่นคือสอบแค่วิชาของ ISA 2006 วิชาเดียว เราก็จะได้รับการรับรองแล้วว่ามีความรู้คามสามารถในด้านนั้น
  2. MCITP (Microsoft Certified IT Professional) สำหรับระดับนี้จะต้องสอบมากกว่า 1 วิชา แต่โดยส่วนใหญ่จะเป็น Product ที่อยู่ในกลุ่ม Technology เดียวกันทั้งหมด เช่น MCITP:Windows Server 2008 Server Administrator ก็จะเป็นการสอบเฉพาะวิชาที่เกี่ยวข้องกับ Windows Server 2008 เท่านั้น หรือ MCITP:Database Administrator 2008 ก็จะสอบเฉพาะ SQL Server 2008 เท่านั้น

สำหรับวันนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับ หากมีโอกาสจะนำเอา Certificate ตัวอื่นๆมาเล่าให้ฟังอีกครับ

WordPress Themes